Nasza analiza wykonalności pomoże Ci realistycznie ocenić szanse wprowadzenia Twojego leku na rynek.

Przygotowując analizę, ocenimy:

  • Czynniki zewnętrzne – potencjał Twojej firmy, charakter badań, rodzaj leku
  • Czynniki wewnętrzne - regulacje prawne, rynek

W ramach analizy wykonalności przygotujemy następujące raporty:

  • Kliniczny – zasięgu choroby, metody leczenia i gwarantowane świadczenia zdrowotne
  • Regulacyjny – przybliżony czas oczekiwania na otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania, przepisy dotyczące przeprowadzania badań laboratoryjnych
  • Techniczny – potencjał technologiczny firmy i sugestie dotyczące jego wzmocnienia
  • Operacyjny – konkurencja (badania/istniejący lek), oszacowanie ilości pacjentów i placówek medycznych biorących udział w badaniu, strategia rekrutacyjna pacjentów