Badania kliniczne wymagają nie tylko czasu i nakładu środków, ale też umiejętności zarządzania wieloetapowym projektem.

W trakcie ponad 10-letniej działalności przeprowadziliśmy 37 projektów badawczych z udziałem 1366 pacjentów w 118 ośrodkach medycznych na terenie Polski i za granicą.

Monitorujemy wszystkie fazy badania klinicznego:

Wstępna laboratoryjna ocena bezpieczeństwa stosowania leku na małej grupie osób zdrowych. Zasięg czasowy: kilka tygodni

Kontynuacja laboratoryjnej oceny bezpieczeństwa stosowania leku na dużej grupie chorych oraz porównanie działania testowanej substancji i placebo. Zasięg czasowy: + 6 miesięcy

Ostateczne laboratoryjne potwierdzenie skuteczności leku na bardzo dużej grupie chorych oraz porównanie działania testowanej substancji, placebo i leku standardowego. Zasięg czasowy: od roku do kilku lat

ocena bezpieczeństwa leku we wszystkich wskazaniach określonych przez producenta po wprowadzeniu leku na rynek oraz rejestracja jego ewentualnych działań niepożądanych

0+

Specjalistów

0+

Pacjentów

0

Ośrodków

0

Badań