Oszczędność czasu

  • Własna baza danych pozwala nam szybko zrekrutować pacjentów i badaczy odpowiednich do Twojego badania
  • Dzięki znajomości rynku szybko docieramy do liderów opinii w interesującym Cię obszarze terapeutycznym
  • Stosując techniki telemedycznych oraz autorskie narzędzia IQ Data Management, IQ Source Data i IQ CRF, skracamy czas potrzebny do przygotowania dokumentacji, analizy danych i monitoringu
  • Dashboard Sponsora umożliwia Ci szybki dostęp do aktualnego raportu na temat postępów badania

Oszczędności kosztów

  • Rekrutacja w oparciu o bazę danych jest tańsza od tradycyjnej
  • Zdalny monitoring eliminuje koszty podróży
  • Powiadamianie SMS lekarzy pozwala ograniczyć czas pozyskiwania informacji
  • Przypomnienia mailowe, telefoniczne i SMS zmniejszają koszty związane z przeprowadzaniem poszczególnych etapów badania
  • Komunikacja przez Internet i telefon zwiększa liczbę odbiorców informacji o szkoleniach e-learningowych i marketingowych i jednocześnie obniża koszty promocji tradycyjnymi kanałami

Elastyczność