Wszechstronne narzędzie i warsztat pracy Sponsora badania, pozwalające:

  • Analizować dane w każdym momencie trwania badania
  • Monitorować proces rekrutacji pacjentów i badaczy do badania
  • Dostosować sposób zarządzania danymi w projekcie
  • Kształtować filtry wykorzystywane w analizach i raportach
  • Definiować stałe raporty wraz z wykresami
  • Tworzyć własne zakładki i skróty
  • Śledzić błędy i ostrzeżenia systemu


Raporty są łatwe w przygotowaniu i atrakcyjne wizualnie. Tworząc raport, sam decydujesz, jakie elementy maja się w nim znaleźć.

pacjenci w ośrodkach