Jest to narzędzie wykorzystujące telefoniczny system IVR (Interactive Voice Response) do zarządzania randomizacją leków używanych w Twoim badaniu:

  • Lekarza łączy się z systemem IVR za pomocą telefonu
  • IVR identyfikuje dzwoniącego lekarza na podstawie głosu
  • IVR przydziela randomizacyjnie lek
  • IVR przesyła informację o przydzieleniu leku do systemu eCRF

Dzięki funkcji rozpoznawania i zapamiętywania numeru telefonu, IQ IVR może służyć do informowania pacjentów i lekarzy o przeprowadzanych badaniach. IVR może też być wykorzystany w pierwszym etapie rekrutacji (telefoniczny kontakt z pacjentem w celu uzyskania jego zgody na udział w screeningu do badania).