W ramach monitorowania Twojego badania, nasi specjaliści będą regularnie wizytować placówki medyczne.

Cel monitoringu:

  • Nadzór nad przepływem danych
  • Przegląd dokumentacji i raportów
  • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi standardami przeprowadzania badań klinicznych
  • Rozstrzyganie wątpliwości związanych ze zgromadzonymi danymi
  • Przygotowanie wstępnych raportów z badania