W ramach przygotowania badania stworzymy dla Ciebie:

  • Oprogramowanie – IQ CRF dostosowany do charakteru Twojego badania, zgodny z międzynarodowymi standardami informatycznymi oraz zasadami dobrej praktyki klinicznej (Good Clinical Practice)
  • Formularze – CRF w wersji papierowej, formularz świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu, formularz do zarządzania (ciężkim) zdarzeniem niepożądanym (Adverse/Serious Adverse Event), dzienniczek pacjenta
  • Broszury – Broszura badacza, broszury o charakterze uzupełniającym

W procesie rekrutacyjnym wykorzystujemy dwie metody:

  • Ankieta internetowa
  • Rozmowa telefoniczna

Dzięki naszej bazie danych szybko i tanio skompletujemy zespół badawczy i pacjentów odpowiadających wymogom Twojego projektu.


Protokół badania

Protokół badania jest najważniejszym dokumentem badania klinicznego: definiuje cel i podstawy teoretyczne badania oraz precyzuje rodzaj danych gromadzonych na potrzeby badania. Protokół jest oceniany przez Komisję Bioetyczną, zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta w trakcie badań.

Rejestracja badania

Rejestracja badania w komisji bioetycznej jest procesem czasochłonnym (czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku - do 60 dni) i kosztownym (opłaty za wydanie opinii wahają się od tysiąca do kilku tysięcy PLN w zależności od komisji, rodzaju badania, typu opinii).

Współpracujemy z komisjami bioetycznymi o różnych specjalizacjach na terenie całego kraju. Pomożemy Ci zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty związane z rejestracją badania:

  • Przygotujemy dokumentację wymaganą do rejestracji wniosku
  • Dobierzemy komisję bioetyczną najbardziej optymalną dla typu Twojego projektu
  • Poprowadzimy dla Ciebie pełną korespondencję z komisją

Wybór Głównego Badacza

Pomożemy Ci w procesie rekrutacji na stanowisko Głównego Badacza (ang. Principal Investigator) zarządzającego zespołem badawczym. Posiadamy bazę danych badaczy o różnych specjalizacjach, możemy też nawiązać współpracę ze wskazanymi przez Ciebie badaczami. W efekcie przedstawimy Ci listę kandydatów, których profil badawczy oraz dorobek zawodowy najlepiej odpowiadają wymogom Twojego projektu.

Ośrodki naukowe, badacze i pacjenci

Współpracujemy z kilkudziesięcioma ośrodkami naukowymi na terenie Polski oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Posiadamy bazę danych obejmującą ponad 160 badaczy i 1366 pacjentów. Dzięki temu możemy w krótkim czasie skompletować zespół badawczy najlepiej odpowiadający założeniom Twojego projektu.