Nasze zespół statystyków pomoże Ci wybrać optymalną metodę analizy statystycznej i zajmie się analizą zgromadzonych danych.

Nasze wsparcie statystyczne obejmuje:

  • Konsultacje w fazie przedklinicznej – randomizacja, oszacowanie wielkości próby, metodologia statystyczna, trening statystyczny, pomoc w obliczeniach
  • Analizy PK/PD
  • Sprawdzenie biorównoważności farmaceutycznej leku
  • Raport wstępny i końcowy z badania