Nasza oferta e-learningowa jest odpowiedzią na objęcie farmaceutów oraz kadry pielęgniarsko-położniczej ustawowym obowiązkiem stałego podnoszenia kwalifikacji. Oferujemy szkolenia on-line (przez Internet) skierowane do obu grup, zarówno za punkty „twarde” (szkolenia zakończone testem lub kursy w ramach specjalizacji) jak i „miękkie” (udział w posiedzeniach naukowych i konferencjach).

Zakres tematyczny naszych szkoleń obejmuje między innymi:

  • Efektywne programy badawcze IV fazy
  • Statystykę medyczną
  • Publikacje i raport medyczny