Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość


Program Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa

8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie

8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł Projektu

Wdrożenie systemu e-CRF klasy B2B integrującego zarządzanie procesami badań klinicznych

Cel Projektu

Celem projektu jest przygotowanie i udostępnienie serwisu, za pomocą którego świadczona będzie usługa badań klinicznych.

Budżet

591 200,00 PLN

Wartość dofinansowania

413 840,00 PLN

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest udostępnienie innowacyjnej usługi firmom związanym z branżą farmaceutyczną oraz medyczną, umożliwiającej dostęp upoważnionym osobom do jej zasobów elektronicznych z dowolnego miejsca na świecie, w tym integracja z partnerami biznesowymi typu CRO i firmami farmaceutycznymi. Usługi te będą świadczone zdalnie,
z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii i narzędzi informatycznych.

To TopTo Top