Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego rozwiązania informatycznego wspomagającego proces realizacji badań klinicznych w zakresie

choroby Parkinsona

Cel projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie przez jednostkę naukową innowacyjnego narzędzia informatycznego, które będzie wspomagało proces realizacji badań klinicznych w zakresie choroby Parkinsona. Wynikowym projektem jest teleinformatyczny mobilny system wsparcia badań klinicznych pozwalający na zastosowanie sensorów klasy wearable i urządzeń mobilnych do prowadzenia codziennej ankiety stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta wspieranej zbieraniem danych sensorycznych

obiektywnie oceniających stan pacjenta. System zintegrowany będzie z rozwiązaniem serwerowym IQ Pharma sterującym konfiguracja i wykonaniem badania klinicznego, jak również przygotowanym do retencji zbieranych urządzeniami mobilnymi danych z badań. Konstruowane narzędzie ma za zadanie dostarczyć zaawansowane sensory biomedyczne.

Budżet

490 893,00 PLN

Wartość dofinansowania

319 280,00 PLN


Efekty Projektu

Zadanie 1

Opracowanie metody analitycznej oceny terapii choroby Parkinsona z wykorzystaniem sygnałów inercjalnych, EMG oraz sensorów klasy wearable i urządzeń mobilnych

Zadanie 2

Opracowanie projektu (architektury) mobilnego systemu prowadzenia badań klinicznych leków na schorzenie Parkinsona wykorzystujących wytypowane sensory klasy wearable do obiektywizacji wyników badania

Zadanie 3

Opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z wybranym sensorem/sensorami klasy wearable oraz usługami portalu zarządzającego badaniem klinicznym IQ Medycyna

Zadanie 4

Testy integracyjne i akceptacyjne opracowanych aplikacji mobilnych i mechanizmów integracyjnych współpracujących z portalem zarządzania badaniami klinicznymi IQ Medycyna
To TopTo Top