Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego produktu w branży telemedycyny przez IQ Pharma S.A.

Cel projektu

Projekt ma celu opracowanie innowacyjnego systemu IQ Medycyna w branży telemedycyny. System IQ Medycyna oparty będzie na sztucznej inteligencji umożliwiającej dzięki algorytmowi opartemu o mechanizmy decyzyjne, analizę danych z wielu źródeł (bigdata). Analizowane będą przede wszystkim dane historyczne, dane z przeprowadzonych w projekcie badań, dane eksperckie oraz dane ze zintegrowanych aplikacji. Wdrażany produkt będzie miał zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia.

Budżet

2 126 178,00 PLN

Wartość dofinansowania

1 190 000,00 PLN


Efekty Projektu

Realizacja projektu umożliwi:

  • Wspieranie wczesnej diagnostyki leczenia pacjenta dzięki możliwości przetwarzania danych wprowadzonych do systemu co umożliwi poprawę jakości leczenia pacjentów,

  • Poprawę komfortu życia ludzi chorych,

  • Poprawę systemu funkcjonowania opieki zdrowotnej,

  • Szybszą diagnozę na podstawie dostępnej historii choroby pacjenta,

  • Możliwość sprawnej konsultacji wyników badan z lekarzami z całego świata.


Wdrożony system samemu będzie analizował dane oraz samodzielnie podejmował decyzje, zalecając pacjentom oraz lekarzom kolejne kroki postępowania w leczeniu.To TopTo Top