Dzięki 10-letniej praktyce w branży CRO, utrzymujemy szerokie kontakty zarówno z publicznymi, jak i prywatnymi podmiotami rynku ochrony zdrowia. Należą do nich:

Efektywność