Stosujemy autorski system zarządzania danymi, który dostosujemy do charakteru Twojego badania.

System jest zgodny ze standardami dobrej praktyki klinicznej (Good Clinical Practice) i gromadzi dane przy pomocy następujących metod:

  • Przesyłanie danych za pomocą aplikacji na tablet i smartfon
  • Pozyskiwanie danych w formie elektronicznej przy użyciu systemu EDC (electronic data capture)
  • Kieszonkowy elektroniczny dzienniczek pacjenta
  • Metoda ACASI (audio computer-assisted self-interviewing)
  • Metoda IVRS (interactive voice response system)
  • System dyktowania i rozpoznawania mowy
  • Screening telefoniczny pacjentów przy pomocy własnego działu call center

Oprócz analizy standardowych parametrów badania (wielkość populacji, zasięg geograficzny choroby/dolwgliwości, oraz ramy czasowe i budżet projektu), raport nawiąże do zadanych przez Ciebie konkretnych pytań.