W naszej pracy kierujemy się zasadami dobrej praktyki klinicznej (GCP):

  • Prowadzone przez nas badania zawsze mają cechy badania klinicznego i zawsze zawierają raport końcowy
  • Nie wykonujemy badań, które naruszają etykę medyczną
  • Jeśli przepisy prawne tego wymagają, czekamy z rozpoczęciem badania do momentu uzyskania zgody od komisji bioetycznej
  • Pacjent jest dla nas najważniejszy
  • Nie upowszechniamy danych osobowych osób współpracujących z nami (lekarze, pielęgniarki, farmaceuci) i nie przetwarzamy ich danych w celach marketingowych
  • Wyniki każdego badania analizujemy pod kątem wiarygodności uzyskanych danych. Wszelkie nieprawidłowości w prowadzeniu badania zgłaszamy sponsorowi badania
  • Stawiamy sobie za cel, aby nasze szkolenia e-learningowe za punkty edukacyjne zawierały treści edukacyjne, a nie wyłącznie marketingowe

Kontakt