Dzięki temu narzędziu otrzymasz skrojoną na miarę Twoich potrzeb elektroniczną kartę pacjenta:

 • Czytelny i łatwy w obsłudze interface
 • Samodzielne projektowanie formularzy (zawarty film instruktażowy)
 • Możliwość edytowania wypełnionych formularzy
 • Dostęp do formularza jako gość (read only)
 • Anonimowe wprowadzanie danych przez pacjenta
 • Automatyczne przypomnienia o wizycie lub konieczności uzupełnienia danych
 • Rejestracja zdarzeń i działań niepożądanych (ADR/AE/SAE) wraz z załączonym formularzem EudraVigilance
 • Możliwość rozliczania faktur z badaczem
 • Dostęp do bieżących raportów (dashboard sponsora)
 • Generowanie listy randomizacyjnej i automatyczne przesyłanie danych statystycznych
 • Możliwość komunikacji tekstowej pacjent-lekarz, lekarz-sponsor, sponsor-firma CRO
 • Dostęp do pełnej dokumentacji badania, możliwość sygnowania dokumentów podpisem elektronicznym
 • Funkcja pomiarów telemedycznych (spirometr, holter, EKG, ciśnieniomierz, pulsometr, termometr)