IQ Solutions to opracowane przez nas narzędzia i metody informatyczne, które ułatwią zarządzanie Twoim projektem.

IQ Solutions pozwolą Ci na:

  • Szybkie gromadzenie i analizę danych
  • Tworzenie raportów statystycznych
  • Monitorowanie postępów badania
  • Interaktywną komunikację pomiędzy pacjentem i lekarzem
  • Przeprowadzanie szkoleń online