W ramach tej usługi oferujemy Ci:

  • Przygotowanie planu analizy statystycznej
  • Wybór odpowiedniej metody analizy (opisowa, wieloraka, ANOVA lub nieparametryczna)
  • Zaprojektowanie wielkości populacji do Twojego badania
  • Przeprowadzenie analizy farmaekonomicznej, farmakokinetycznej, farmakodynamicznej, biofarmacji i biostatystycznej
  • Opracowanie zestawienia poglądowego analiz farmakinetycznych
  • Przygotowanie tabeli i bieżących zestawień statystycznych oraz końcowego raportu

Programujemy w pakiecie R, Statistica lub SAS.