IQedukacja.pl

Nowoczesna platforma edukacyjna dla personelu medycznego.

Partnerzy

Okręgowa Izba Aptekarska w Wrocłąwiu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grupa docelowa

Farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Promocja

Biuletyny branżowe, strony partnerów, mailingi, ulotki, networking

Tematyka

Tematy szkoleń dostosowane do aktualnych potrzeb. Szkolenia ciągłe dla farmaceutów zgodne z wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Certyfikaty

Kursy certyfikowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ oraz Izby Aptekarskie.

Możliwości

Dostęp do doniesień naukowych ze świata farmacji, artykułów z zakresu farmakoterapii, opieki farmaceutycznej, zmian prawa w obrocie lekiem, a także bazy danych prawa farmaceutycznego, składników leków i interakcji lekowych.

Dalej

0

Aktywnych
użytkowników

0

Farmaceutów
i techników

0

Wydanych
certyfikatów

0

Aktywnych
kursów