IQedukacja.pl

Nowoczesna platforma edukacyjna dla personelu medycznego.

Partnerzy

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Grupa docelowa

Lekarze oraz lekarze dentyści.

Promocja

Biuletyny branżowe, strony partnerów, mailingi, ulotki, networking.

Tematyka

Tematy szkoleń dostosowane do aktualnych potrzeb. Szkolenia ciągłe dla lekarzy zgodne z aktualnymi wytycznymi ministerstwa zdrowia.

Certyfikaty

Kursy certyfikowane przez Okręgowe Izby lekarskie.

Możliwości

Dostęp do doniesień naukowych ze świata medycyny, opieki medycznej, aspektów prawnych wykonywania zawodu lekarzy i lekarzy dentystów, a także bazy danych prawa medycznego.

IQ Solutions

0

Aktywnych
użytkowników

0

Farmaceutów
i techników

0

Wydanych
certyfikatów

0

Aktywnych
kursów