W ramach usługi medical writing przygotujemy dla Ciebie dokumenty wymagane do rejestracji badania, jak i artykuły promujące Twój produkt. Nasz zespół Medical writing składa się z pisarzy medycznych, konsultantów ds. komunikacji, specjalistów ds. mediów społecznych, oraz redaktorów. W zależności od charakteru zlecenia, teksty są też konsultowane przez nasz zespół statystyków oraz specjalistów z działu legislacji.

Przygotujemy dla Ciebie:

  • Pisemną analizę rynku
  • Protokół Badania
  • Instrukcję sposobu monitorowania badania
  • Raporty farmakokinetyczne i farmakodynamiczne
  • Broszurę Pacjenta oraz formularz świadomej zgody pacjenta
  • Okresowe raporty kontroli bezpieczeństwa badania
  • Raporty podsumowujące
  • Artykuły promocyjne
  • Publikacje naukowe