e-dukacja.pl

Specjalistyczny portal edukacyjny i informacyjny dedykowany farmaceutom oraz technikom farmaceutycznym.

Partnerzy

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Collegium medicum Uniwersytetu jagiellońskiego, Federacja Pacjentów Polskich

Grupa docelowa

Farmaceuci i technicy farmacutyczni zatrudnieni w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

Promocja

Biuletyny branżowe, strony partnerów, mailingi, ulotki, networking.

Tematyka

Tematy szkoleń dostosowane do aktualnych potrzeb. Szkolenia ciągłe dla farmaceutów zgodne z wytycznymi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Certyfikaty

Kursy certyfikowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ.

Możliwości

Dostęp do doniesień naukowych ze świata farmacji, artykułów z zakresu farmakoterapii, opieki farmaceutycznej, zmian prawa w obrocie lekiem, a także bazy danych prawa farmaceutycznego, składników leków i interakcji lekowych.

Dalej

0

Aktywnych
użytkowników

0

Farmaceutów
i techników

0

Wydanych
certyfikatów

0

Aktywnych
kursów