e-Pielegniarka.net

Darmowy portal edukacyjny XXI w. dla personelu medycznego

Partnerzy

Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Federacja Pacjentów Polskich

Grupa docelowa

Gwarancja dotarcia do właściwego odbiorcy przez weryfikację numeru wykonywania zawodu.

Tematyka

Tematy szkoleń dostosowane do aktualnych potrzeb. Kursy doszkalające nedyczne i z wiedzy ogólnej.

Certyfikaty

Każdy kurs potwierdzony zdanym testem zakończony otrzymaniem certyfikatu.

Możliwości

Dostęp do indeksu leków, informacja o autorze kursu, aktywna autopromocja.

Promocja

Biuletyny branżowe, strony partnerów, mailingi, ulotki, networking.

Konferencje