Otrzymujesz wyspecjalizowane usługi, które pomogą szybciej wprowadzić Twój lek na rynek.

Nasze usługi obejmują wszystkie fazy tworzenia produktu i mogą być dostosowane do mało- i wielkoskalowych badań klinicznych i obserwacyjnych.

Badania przedkliniczne oraz faza I – na tym etapie skupiamy się na przygotowaniu strategii rozwoju Twojego produktu. Strategia pozwoli wprowadzić lek na rynek z zachowaniem podanych przez Ciebie ram czasowych i budżetu, oraz zgodnie z merytorycznymi wymaganiami państwowych urzędów kontroli badań klinicznych.

Badania kliniczne

>10 lat doświadczenia

Badania rynku medycznego

znajomość rynku i bezpośredni dostęp do grup zawodowych

Szkolenia e-Learningowe

aktualne tematy dla farmaceutów i personelu medycznego